Siwa11

53 teksty – auto­rem jest Si­wa11.

nieus­ta­nie cie­szmy się życiem bo cza­su nie można cofnąć on bieg­nie do przo­du i nig­dy się nie męczy 

myśl • 4 kwietnia 2014, 21:09

Otaczaj­my się ludźmi którzy ciągną nas do góry i wnoszą po­zytyw­ne emoc­je do nasze­go życia a nie z ty­mi którzy ciągną nas w dół 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2014, 10:36

Miłość jest sztuką, którą udos­ko­nala­my całe życie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 stycznia 2014, 17:33

każde­go dnia wspo­minaj co przeżyłeś war­tościowe­go i piękne­go po­nieważ wspom­nienia dają Ci silę, że war­to żyć dla tych których kochamy, 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 listopada 2013, 20:03

często ele­gan­cki wygląd nie odzwier­cied­la wnętrza człowieka ,często by­wa tak że w ele­gan­ckim ubio­rze uk­ry­wa się zwykły cham(ka) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 listopada 2013, 22:13

Jest mi ciężko
Bez ciebie żyć
Każde­go dnia o każdej porze
Po pros­tu wszys­tko daję
i wra­cam często myśla­mi
z pow­ro­tem do te­go co było
W każdym tak ukocha­nym mi­nionym dniu.
wyob­rażam so­bie
że jes­teś przy mnie
I każdą moją dro­ga
idziesz ze mną.
Ja myślę o tak wielu rzeczach
Od tej po­ry jak ciebie już nie ma,
Bo ty mi pokazałes
ja­kie cen­ne życie jest 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2013, 22:56

* * *

W zwier­ciad­le pragnień
zo­bacz Swe serce
Kryształem myśli
wyściel w nim miejsce
Diamen­tem wiary
kreśl życia drogę
Marze­nia w cel
zmienić pomoże
Od­wagę obudź
niech w duszy żyje
Do ser­ca wprowadź
zwy­cięstwem niech bije
Bo życie war­te jest by
o nim śnić...
Ty jes­teś siłą
co spla­ta marzeń nić...
autor nieznany 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 października 2013, 11:09

Na całym świecie jest ty­le wierzących ludzi w Bo­ga to skąd biorą się woj­ny? a wraz ni­mi prze­moć i niegodzi­wość ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2013, 20:33

kiedy się rodzisz dos­ta­jesz oczy, żeby widzieć i ser­ce żeby czuć ,ale nie wiesz czy kiedyś z tych oczu nie popłyną łzy smut­ku a ser­ce nie będzie cierpieć 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 października 2013, 10:33

zdra­da jest ciosem ,które­go się nie spodziewamy 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 września 2013, 21:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność